Johtaminen ja itsensä johtaminen vahvistuvat kustannustehokkaimmin laadukkaan coachingin ja työnohjauksen tukemina.”

Advertor Oy

Advertor Oy on valmennusyritys, jota Matti Salo on vetänyt sen perustamisesta, vuodesta 1997 alkaen. Yritys palvelee yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä seuraavilla tavoilla:

COACHING:
executive coaching, business coaching, hiljaisen tiedon coaching, coachaavat 360-keskustelut

TYÖNOHJAUS:
yksilöt, vertaisryhmät, työyhteisöt, tiimit, työnohjauksen työnohjaus

MENTOROINTI:
mentorointihankkeiden valmennus, coachien ja työnohjaajien mentorointi

KOULUTUS:
Johtaminen ja itsensä johtaminen, esimiestyö, hiljainen tieto, strateginen syvänäkö, mentorointi, henkilöstötutkimusten hyödyntäminen


Lisää tietoa coachingista esim. coaching-tietopankista:
www.icffinland.fi/tietopankki

Lisää tietoa työnohjauksesta esim.
www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus