“Uusien mahdollisuuksien löytäminen on useimmiten yhteyden löytämistä omaan vielä piilossa olevaan viisauteen ja potentiaaliin!”

Matti Salo

Olen coach, työnohjaaja ja sosiaalipsykologi. Kokemusta minulla on organisaatioiden kaikilla tasoilla toimivien johtajien, esimiesten ja asiantuntijoiden ohjaamisesta useilla toimialoilla, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Aiemmin, ennen Advertoria olen toiminut työelämän ja organisaatioiden tutkijana sekä tutkimustyön johtajana. Olen kirjoittanut kollegoiden kanssa mm. tietoisuustaidoista johtamisen tukena (Johtamisen Nyt, 2006), ja hyvän mentorointisuhteen edellytyksistä ja käytännön toteutuksesta (Mentorointi 4.1, 2014).

Hyvä johtaminen on tänään yhä enemmän itsensä johtamista. Siinä mielessä johtajuus liittyy kaikkeen työhön ja asiantuntijuuteen. Juuri tätä pyrin vahvistamaan ohjaustyössäni – kykyä tietoiseen ja vastuuta ottavaan itsensä johtamiseen. Olen myös vakuuttunut siitä, että mielen laajemman potentiaalin - intuition ja hiljaisen tiedon –merkitys kasvaa, kun toimintaympäristön ennakointi vaikeutuu. Kun opitaan tekemään tarkempia havaintoja niin itsestä, omasta potentiaalista kuin koko ympäristöstä, ollaan samalla vahvistamassa ns. strategisen syvänäön kykyä; se on kykyä tehdä päätöksenteon kannalta oikeita havaintoja eri etäisyyksiltä, sekä hyvin läheltä että kaukaa. Pyrin auttamaan ohjattaviani havaitsemaan juuri oleellisen – ja toimimaan sen pohjalta.


Matti Salo
Certified Business Coach
Työnohjaaja